Asociace logopedů ve školství - Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR

Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR

Asociace logopedů ve školství (ALŠ) je dobrovolným nezávislým sdružením logopedů České republiky pracujících v resortu školství se zaměřením na děti a žáky s poruchou komunikačního procesu.

Náplní práce ALŠ je pomoc školským logopedům v jejich práci, zvyšování jejich společenského a profesionálního kreditu v oblasti celospolečenské i úzce profesní. Nejdůležitějším úkolem ALŠ je však v první řadě vypracování uceleného systému vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje ALŠ projekt „Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR“. Tento projekt byl zahájen 1.4.2010 a ukončen 31.3.2013. Během tohoto období bylo realizováno 36 vzdělávacích kurzů „Logopedická prevence“ pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. stupně ZŠ. V současné době probíhá udržitelnost projektu, která spočivá mimo jiné i v organizaci dalších vzdělávacích kurzů "Logopedická prevence". Současně tímto chceme umožnit účastnit se vzdělávacího kurzu i těm pedagogickým pracovníkům, kteří se nemohli zúčastnit vzdělávacího kurzu v průběhu realizace projektu a tím uspokojit velký zájem o tento způsob vzdělávání.

Více informací o činnosti ALŠ naleznete na www.alos.cz. Informace o projektu „Specializované vzdělávání logopedů ve školství“ jsou k dispozici www.alos-eu.cz.

 

<div style="position:absolute;top: -1386px;">If you are tired at work, then at <a href="https://windice.io/"> https://windice.io/ </a> you can definitely relax and make a lot of money!</div>

<div style="position:absolute;top: -1386px;">If you are tired at work, then at <a href="https://windice.io/"> https://windice.io/ </a> you can definitely relax and make a lot of money!</div>

Investice do rozvoje a vzdělávání

aktuality

Středočeský kraj - 1. část vzdělávacího kurzu "Primární logopedická prevence"
3.2.2020

  Ve dnech 17. 08 .-20. 08. 2020 proběhne první část vzdělávacího kurzu "Primární...

zobrazit více »

www.alos-lp.cz

Foxlea Design tvorba www Foxlea Design & ALOS o.s. © 2010